Bilişim Etiği ve İnternet Etiği Nedir?

Bilişim Etiği ve İnternet Etiği kavramlarını açıklamadan önce Etik kelimesini açıklamak faydalı olacaktır. Etik kelimesinin kökü Yunanca “kişilik, karakter” anlamlarına gelen “ethos” kelimesinden gelmektedir.

Etik Nedir?

Etik kısaca hangi davranışın doğru hangi davranışın yanlış olduğunu araştıran bir felsefe dalıdır. Ahlak bilimi olarak da tanımlanmaktadır.

Etik Davranış Örnekleri Nelerdir?

Etik Nedir?

Bilişim Etiği Nedir?

Bilişim teknolojileri ve İnternet’i kullanım esnasında uyulması gereken kuralları tümüne bilişim etiği denir.
Bu kuralların temel amacı, bilişim teknolojileri ve İnternet’i kullanan bireylerin yanlış bir davranış sergilemesine engel olarak onları güvence altına almaktır. Bilişim teknolojilerinin kullanımında yaşanan etik sorunların dört temel başlıkta (fikrî mülkiyet, erişim, gizlilik ve doğruluk) ele alındığı görülmektedir.

Fikri Mülkiyet Nedir?

Fikri mülkiyet, kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün olarak tanımlanmaktadır.

Erişim Nedir?

Herhangi bir veriye, bilgiye ulaşma için sarf edilen çabadır. Örneğin, arama motorlarını kullanarak herhangi bir konu hakkında araştırma yapmak.

Gizlilik Nedir?

Gizlilik kişilere ait her türlü kişisel verilerin, bilgilerin, işlem verilerinin vb. verilerin başka kişi veya kurumlardan saklanması veya izin verilmesi durumunda izin verildiği kadar saklanması olarak tanımlanabilir.

Doğruluk Nedir?

İnternet ortamında doğru verilere ulaşmak artık çok zor bir olaydır. Artan internet sayfaları insanların para kazanmak uğruna paylaştığı yalan haberler veya bilgiler internet ortamının kirlenmesine yanlış bilgilerin internet ortamında artmasına neden olmaktadır. Bu durum da  kullanıcıların doğru bilgiye ulaşmaları zorlaşmaktadır.

Bilgiyi Doğrulama Önerileri;

Kullanıcıya bilgi aktaran kanal (İnternet sitesi, sosyal medya hesabı), kaynak belirtmelidir. Kaynağı belirtilmemiş bilgiye şüpheyle yaklaşılmalıdır.

İnternet Etiği Nedir?

İnternet etiği, İnternet ortamında uyulması gereken ilkeler olarak tanımlanmaktadır. İnternet ortamında uyulması gereken etik kurallar şunlardır:

İnternet Etiği nedir?

 

Algoritma Nedir?

 

Exit mobile version